Τμήματα

Τμήματα προετοιμασίας υποψήφιων για πανελλήνιες εξετάσεις και για φοίτηση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.(IELTS/TOEFL

Eπίπεδα των Ξένων Γλωσσών που διδάσκονται:

Pre-Junior(παιδιά προσχολικής ηλικίας και Α΄ δημοτικού)

Junior A and B

Beginners

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate/B1

Upper-Intermediate/B2

Advanced/C1

Proficiency/C2

Υπάρχει επίσης δυνατότητα εντατικοποίησης δύο επιπέδων σε ένα ακαδημαϊκό έτος.