Πτυχία

Πτυχία Ξένων Γλωσσών

Αγγλικά

F.C.E. (B2 επίπεδο του πανεπιστημίου του Cambridge)

C.P.E. (Proficiency του πανεπιστημίου του Cambridge)

E.C.C.E. (B2 επίπεδο του πανεπιστημίου του Μichigan)

E.C.P.E. (Proficiency του πανεπιστημίου του Μichigan)

T.O.E.I.C. (του Ε.Τ.S Educational Testing Service)

T.O.E.F.L. (του Ε.Τ.S Educational Testing Service)

I.E.L.T.S. (International English Testing Service)

 

Γαλλικά

DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DELF C1, DELF C2 του Γαλλικού Ινστιτούτου.

 

Γερμανικά

ZERTIFIKAT B1, ZERTIFIKAT B2, ZERTIFICAT C1, KLEINES C2 του

Ινστιτούτου Goethe.

 

Ιταλικά

CELI 1,CELI 2, CELI 3, CELI 4, CELI 5 του Πανεπιστημίου Perugia

 

Ισπανικά

DELE A1, DELE A2, DELE B1, DELE B2, DELE C1, DELE C2  του ινστιτούτου CERVANTES