Προφίλ

Σχετικά με εμάς:

Η 30χρονη πείρα μας στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και η χρήση της πιο σύγχρονης μεθοδολογίας στον χώρο των ξένων γλωσσών εγγυώνται το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του σχολειού μας.

Οι  μαθητές μας είναι ενεργά μελή ενός ζωντανού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου μαθαίνουν να συνεργάζονται και να έχουν επιτυχίες στις εξετάσεις και γενικότερα στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

Τα ακαδημαϊκά προσόντα και η συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών καθώς και η οργανωτική δομή του σχολείου μας εγγυώνται τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας στις εξετάσεις για τα πτυχία πιστοποίησης των ξένων γλωσσών που διδάσκουμε.