Προγράμματα σπουδών

Ολιγομελή τμήματα

Oλα τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή επαφή καθηγητή-μαθητή, τον έλεγχο του μαθητή σε όλη την διάρκεια του μαθήματος, την συνεργασία σε περιβάλλον μικρής ομάδας, άμιλλα ανάμεσα στους μαθητές, αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας σε ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον.

Εξατομικευμένη ποιοτική διδασκαλία:

Προσεγγίζουμε ουσιαστικά τις μαθησιακές ανάγκες άλλα και τις ικανότητες του κάθε μαθητή/σπουδαστή ξεχωριστά, φτάνοντας στην απόκτηση του επιθυμητού πτυχίου γλωσσομάθειας.

Πρόοδος:

Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς μέσα από συχνά test έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπέδωση της ύλης. Στο τέλος της σχολικής περιόδου διενεργούνται γραπτές και προφορικές εξετάσεις με σκοπό την καλύτερη και επί συνόλου αξιολόγηση των μαθητών.

Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη:

Κάθε χρόνο οργανώνουμε εκπαιδευτικά ταξίδια με πολύπλευρα οφέλη για τους μαθητές. Η διαμονή σε επιλεγμένα πανεπιστήμια, τα μαθήματα που διεξάγονται, η συνεχής χρήση της ξένης γλώσσας καθώς και η επαφή με διαφορετικές εθνικότητες, πολιτισμούς, τρόπο ζωής και περιβάλλον καθιστούν αυτή την εμπειρία μοναδική.

Μαθήματα   ενηλίκων/επαγγελματιών.

Εξειδικευμένα προγράμματα για ενήλικες/επαγγελματίες που δεν επιζητούν απλά ένα γενικό πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας άλλα ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας στο δικό τους αποκλειστικά επαγγελματικό αντικείμενο. Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα με στόχο να προσαρμοστούν απόλυτα στις ανάγκες του κάθε ενήλικα/επαγγελματία και πραγματοποιούνται καθόλα την διάρκεια του έτους με προσιτό κόστος.